Renungan Harian
Senin, 18 April 2016

Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain: kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya
Daniel 2:44

Fakta sejarah membuktikan bahwa tidak ada suatu kerajaan di dunia ini yang dapat bertahan. Mari kita lihat kerajaan-kerajaan dalam Alkitab: Kerajaan Babel , Persia, Mesir bahkan kerajaan Israel dan Juda semuanya berakhir. Di Indonesia, Sriwijaya, Majapahit dan lain-lain semuanya tinggal sejarah.

Dalam renungan ini dikatakan bahwa Allah akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan tidak beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala ke rajaan dan menghabisinya. Kerajaan manakah itu? Tidak lain adalah kerajaan Allah sendiri. Kerajaan Allah kekal sampai selama-lamanya. Siapa pun tidak akan dapat mengalahkan dan menghabisinya. Sebaliknya kerajaan Allah akan menghabisi dan mengakhiri semua kerajaan di dunia ini.

Kita tidak perlu takut atau tunduk menyembah raja-raja dunia. Taat kepada pemerintah memang diaturkan oleh firman Tuhan. Tetapi tidak boleh tunduk untuk menyembah mereka. Kita harus selalu lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Itu diperlihatkan oleh Daniel. Ia dan temannya tidak takut akan ancaman hukuman mati. Mereka katakan, sekalipun Tuhan tidak melepaskan mereka dari maut, mereka tidak mau menyembah berhala yang diperintahkan raja. Mereka hanya mau menyembah Tuhan Allah.

Sekarang ini banyak hal yang memaksa ataupun menggoda kita menyembah hal-hal duniawi. Kita jangan mau kalah. Kita sudah dipanggil menjadi warga kerajaan Allah yang kekal. Hanya kepada-Nya saja kita taat dan menyembah.

Amin!Beritakan Kabar Baik

           

        


Komentar