Renungan Harian
Jumat, 22 Juli 2016

Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku.
Mazmur 119:24

Setiap orang mempunyai kegemaran (hobby) yang beraneka ragam. Ada yang berhubungan dengan keduniawian atau kerohanian. Demikian juga halnya terhadap nasihat, biasanya dipilih yang bisa dipercayainya. Hari ini Daud mengungkapkan bahwa kegemarannya adalah peringatan-peringatan Tuhan, bahkan diyakininya sebagai penasihat-penasihatnya.

Daud menjelaskan ketetapan-ketetapan Allah, yang sangat berguna untuk menghadapi keadaan ketika pemuka-pemuka bersepakat melawan dia. Namun firman Allah menghiburkan dia, karena itulah yang menjadi kegemarannya. Kegemarannya ini melebihi semua kesenangan istana atau kemahnya, kota atau negeri. Firman Allah itulah yang paling menyenangkan jiwanya dan membuatnya senantiasa tahu mengucap syukur (BE 28:1). Daud tidak dapat dilumpuhkan musuh-musuhnya, sebab ketetapan-ketetapan Allah menjadi nasihat baginya. “Peringatan-peringatan Allah menjadi penasihatku!” Firman Tuhan menasihatinya untuk menanggung dengan sabar dan menyerahkan perkaranya kepada Allah.

Kita diajak untuk turut mengaku seperti Daud, merasa lebih aman dan puas untuk merenungkan ketetapan-ketetapanNya daripada meminta nasihat dari banyak penasihat lain. Amatilah orang-orang yang menjadikan peringatan-peringatan Allah sebagai kegemaran mereka, yang menjadikan peringatan-peringatan itu sebagai penasihat. Biarlah kita juga menjadikan firman Tuhan penasihat dan kegemaran yang menjadikan kita akrab dengan Tuhan dalam menempuh perjalanan yang menyenangkan.

Amin!Beritakan Kabar Baik

           

        


Komentar